Uczestnicy i uwarunkowania

ceny ropy naftowej,ropa naftowa,ropa w Europie Notowania subfunduszy arka prestiż notowania oraz obligacji skarbowych arka

Rynek forex ma otwarty charakter. To oznacza, że każdy może być jego uczestnikiem i nie potrzeba w tym celu ani specjalnych uprawnień, ani udokumentowanej wiedzy. Rzecz jasna każdy, kto decyduje się na inwestowanie w waluty bierze wyłączną odpowiedzialność za skutki, które albo będą korzystne, albo wręcz przeciwnie. Zasadniczo wszystko zależy od tego, czy podejmiemy na rynku trafne decyzje, czy też serię błędów, które muszą się zemścić – jak to w kapitalizmie. Wiemy zatem, że brać udział mogą wszyscy, jednak siłą rzeczy nie każdy ma na sytuację taki sam wpływ.

Kluczowe znaczenie mają najsilniejsi. Graczami o bardzo dużym znaczeniu dla gospodarki jako takiej są banki centralne, a więc emitenci walut. Poza tym, że banki te zajmują się drukiem pieniądza, mogą również bezpośrednio i pośrednio wpływać na kursy walut i ogólną kondycję gospodarek – chociażby poprzez zmianę stóp procentowych. Są również ważnymi inwestorami, działającymi w imieniu państw. Nie mniejszą rolę do odegrania mają również banki komercyjne, które są nastawione typowo na zysk.

Sporo do powiedzenia na rynku forex mają różnego rodzaju instytucje finansowe, nie będące bankami. Warto wymienić tutaj wszelkiej maści fundusze inwestycyjne, które regularnie poszukują sposobów na zainwestowanie środków powierzonych przez klientów i wypracowanie zysku – dla nich i dla samych siebie. Także spółki handlowe z chęcią korzystają z instrumentów jakie udostępnia forex. Na samym końcu tego łańcucha mamy nas – inwestorów indywidualnych, którzy razem wzięci też stanowią nielichą siłę.

http://bossa.pl/oferta/IKE/