Rys historyczny

certyfikowane szkolenia maklerskie online i stacjonarne zobacz jak inwestorzy pit 8c wypełniają giełdowe pity

Mogłoby się wydawać, że forex jako nowoczesne narzędzie i rynek głęboko osadzony we współczesnej, globalnej gospodarce jest tworem bardzo nowym, jednak wcale tak nie jest. Ekonomiści i historycy ekonomii uważają zgodnie, że początków tego, co dziś określamy jako forex można szukać już w średniowieczu, kiedy to wprowadzono tak zwane kwity wymiany. Stanowiły one coś w rodzaju ekwiwalentu pieniądza kruszcowego i były sporym ułatwieniem dla wszystkich, którzy zajmowali się wówczas handlem międzynarodowym. Przez wiele lat transakcje były jednak dość mocno utrudnione, ponieważ brak znanych nam współcześnie kanałów komunikacji wymuszał większą bezpośredniość i wydłużał wszystkie procesy.

Kluczowa zmiana jakościowa na tym odcinku miała miejsce dopiero w latach 40. ubiegłego wieku. Dramatyczny przebieg II wojny światowej odcisnął swoje piętno na globalnej gospodarce, był również poważnym ciosem w poszczególne państwa. Bardzo ucierpiała ekonomika Wielkiej Brytanii, która wcześniej stanowiła ostoję. Funt znacząco osłabł w stosunku do innych światowych walut. Rozpoczął się okres dominacji amerykańskiego dolara, który w jakimś stopniu trwa do dziś, choć wydaje się nie być danym raz na zawsze.

Rok 1944 to konferencja w Bretton Woods, która zaowocowała powołaniem do życia Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego. Dominacja dolara została przy okazji formalnie usankcjonowana – ustalono parytet wymiany wyrażony właśnie w dolarach lub w złocie. Z tego ostatniego zrezygnowano w latach 70., co wielu ekonomistów uważa za jeden z największych błędów w dziejach finansów.