Category Archives: Jak inwestować

Forex jako rynek pozagiełdowy

zapoznaj się ze szkoleniem oszczędzanie szkolenia by trafniej dobierać inwestycję forex euro i usd,eur usd na giełdzie,forex kursy walut

Jak już wspominaliśmy, forex i giełda to dwa odrębne byty, choć siłą rzeczy jakoś tam oddziałują one na siebie. Najważniejsze jest jednak to, że forex został sklasyfikowany jako rynek

Walutowa karuzela

Teoretycznie nie ma ograniczeń w materii tego, które waluty mogą być przedmiotami inwestycji na rynku forex. Istnieje tutaj pełna swoboda, choć praktyka rynkowa tworzy pewne

Zmienność kursów

Co jest najważniejszą cechą rynku forex, która decyduje o tym, że w ogóle da się na nim cokolwiek zarobić? Sama obecność inwestorów i walut, którymi można

atrakcyjny fundusz opera pozwala zarobić ogromne pieniądze